Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Haminan kansalaisopisto järjestää taiteen perusopetusta yleisen oppimäärän laajuisina kuvataiteessa ja teatteritaiteessa.

 

Taiteen perusopetuksen kuvataiteen kuntakohtainen opetussuunnitelma

 

Taiteen perusopetuksen teatteritaiteen kuntakohtainen opetussuunnitelma

 

Linkit kuvataidekoulun sivuille:

www.haminankansalaisopistonkuvista.blogi.net

https://www.facebook.com/haminankuvataidekoulu

 

Linkit Teatteritaiteen perusopetuksen sivuille:

https://www.facebook.com/search/top/?q=haminan%20kansalaisopiston%20nuorisoteatteri

https://www.facebook.com/search/top/?q=haminan%20kansalaisopiston%20lapsiteatteri