Nuorisoyhdistysten avustukset

Nuorisopalveluiden toiminnassa tärkeällä sijalla on yhteistyö kolmannen sektorin kanssa. Haminalaisten nuorisoyhdistysten toimintaa nuorisopalvelut tukee taloudellisesti myöntämällä toiminta-avustuksia ja vuokratukea. Kaupungin nuorisopalvelut ja nuorisoyhdistykset ovat allekirjoittaneet nuorisoyhdistyssopimuksen, joka velvoittaa kaupunkia järjestämään nuorisoyhdistyksille tarpeellista koulutusta.

Avustusten jakoperiaatteet ja myöntämiset käsitellään valiokunnissa ja asiasta tiedotetaan erikseen.