Liikuntatoiminnan avustukset ja palkinnot

Haminan kaupunki myöntää vuosittain avustuksia haminalaisille rekisteröidyille liikuntajärjestöille, jotka kuuluvat jäsenenä valtakunnalliseen liikuntajärjestöön tai järjestöille, joiden toiminta on pääaisassa liikuntatoimintaa. Hakuaika on vuosittain maaliskuun viimeiseen arkipäivään mennessä. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei hyväksytä.

Hakemuksesta tulee käydä ilmi avustuksen käyttötarkoitus ja siihen tulee liittää avustusohjeissa määritellyt asiakirjat, esim. talousarvio, toimintasuunnitelma ja edellinen tilinpäätös toiminta-ja tilintarkastuskertomuksineen.

Lomakkeen saat täältä.

Avustuskäytännöissä noudatetaan Haminan kaupunginhallituksen 29.2.2016 vahvistamia yleisiä avustusperiaatteita ja kulttuuri-ja vapaa-aikalautakunnan 12.2.2014 vahvistamia Liikuntajärjestöjen avustusmuodot sekä jako- ja palkitsemisperusteet -sääntöä.

Avustusten yleiset jakoperiaatteet

Liikuntajärjestöjen avustusmuodot sekä jako- ja palkitsemisperusteet

 

Ansioituneiden urheilijoiden palkitseminen ja muiden tunnustuspalkintojen palkitsemissääntö

Kaupunki palkitsee vuosittain ansioituneet urheilijat ja joukkueet. Urheiluseurojen esitykset perusteluineen tulee toimittaa marraskuun viimeiseen arkipäivään mennessä.

Ansioituneet urheilijat ja muut tunnustuspalkinnot lomakkeisiin tästä