Kulttuuritoiminnan avustukset

Haminan kulttuuripalvelut myöntää vuosittain avustuksia ja apurahoja.

Haminassa käytössä olevat avustusmuodot ovat:

  1. Yleisavustus
  2. Kohdeavustus
  3. Toimitila-avustus
  4. Haminan kaupungin kulttuuripalkinto

Yleis- ja kohdeavustuksia myönnetään ensisijaisesti haminalaisille kulttuurialan yhdistyksille ja ryhmille sekä taiteen perusopetuksen järjestäjille. Kohdeavustusta myönnetään sellaisten kulttuuritapahtumien ja hankkeiden toteuttamiseen, joihin kuntalaisten osallistumista ei ole rajoitettu.Avustusten jakoperiaatteet ja myöntämiset käsitellään valiokunnissa.

 

Lisätietoja:
Ilkka Muurman
040 722 3687
ilkka.muurman@hamina.fi