Kulttuuritoiminnan avustukset

Haminan kulttuuripalvelut myöntää vuosittain avustuksia ja apurahoja.

Haminassa käytössä olevat avustusmuodot ovat:

  1. Yleisavustus
  2. Kohdeavustus
  3. Kuntataiteilija-apuraha (vuonna 2018 haemme Haminaan – kohtaamisten kaupunkiin yhteisötaiteilijaa)
  4. Haminan kaupungin kulttuuripalkinto

Yleis- ja kohdeavustuksia myönnetään ensisijaisesti haminalaisille kulttuurialan yhdistyksille ja ryhmille sekä taiteen perusopetuksen järjestäjille. Kohdeavustusta myönnetään sellaisten kulttuuritapahtumien ja hankkeiden toteuttamiseen, joihin kuntalaisten osallistumista ei ole rajoitettu.

Kuntataiteilija-apuraha on tarkoitettu työskentelyyn taideprojekteissa kunnan osoittamien kohderyhmien parissa. Vuonna 2018 haemme Haminaan – kohtaamisten kaupunkiin yhteisötaiteilijaa. Hakemuksessa tulee olla liitteenä työsuunnitelma ja ansioluettelo. Kuntataiteilija-apurahaa voivat hakea vain ammattitaiteilijat. Taiteilijan kotikunnan ei tarvitse olla Hamina. Apurahan maksimikesto on 6 kk. Apurahan suuruus on 1500 euroa/kk.

Avustuskäytännöissä noudatetaan Haminan kaupunginhallituksen 29.2.2016 vahvistamia yleisiä avustusperiaatteita ja kulttuuri-ja vapaa-aikalautakunnan 12.2.2014 vahvistamia Liikuntajärjestöjen avustusmuodot sekä jako- ja palkitsemisperusteet -sääntöä.

Avustusten yleiset jakoperiaatteet

Lomakkeen saat täältä. Vuoden 2017 lomake kelpaa.

Lomakkeet on palautettava liitteineen 29.3.2018 klo 15.30 sähköpostilla os. kirjaamo@hamina.fi. Paperimuotoinen hakemus toimitetaan kaupungin kirjaamoon Raatihuoneelle, Raatihuoneenkatu 1, PL 70, 49401 Hamina. Postitse lähetetyssä hakemuksessa viimeisen hakupäivän postileima riittää.

Lisätietoja:
Ilkka Muurman
040 722 3687
ilkka.muurman@hamina.fi