Kulttuuritoiminnan avustukset

Haminan kulttuuripalvelut myöntää vuosittain avustuksia ja apurahoja.

Haminassa käytössä olevat avustusmuodot ovat:

  1. Yleisavustus
  2. Kohdeavustus
  3. Kuntataiteilija-apuraha
  4. Haminan kaupungin kulttuuripalkinto

Yleis- ja kohdeavustuksia myönnetään ensisijaisesti haminalaisille kulttuurialan yhdistyksille ja ryhmille sekä taiteen perusopetuksen järjestäjille. Kohdeavustusta myönnetään sellaisten kulttuuritapahtumien ja hankkeiden toteuttamiseen, joihin kuntalaisten osallistumista ei ole rajoitettu.

Kuntataiteilija-apurahan sijaan kuntataiteilija palkataan määräaikaiseen työsuhteeseen. Kuntataiteilija työskentelee taideprojektissa kaupungin osoittamien kohderyhmien parissa. Vuonna 2019 haemme sanataiteilijaa, jonka kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret.

Avustusten jakoperiaatteet ja myöntämiset käsitellään valiokunnissa.

Lisätietoja:
Ilkka Muurman
040 722 3687
ilkka.muurman@hamina.fi