Kulttuuritoiminnan avustukset

Haminan kulttuuripalvelut myöntää vuosittain avustuksia ja apurahoja.

Haminassa käytössä olevat avustusmuodot ovat:

  1. Yleisavustus
  2. Kohdeavustus
  3. Kuntataiteilija-apuraha
  4. Haminan kaupungin kulttuuripalkinto

Yleis- ja kohdeavustuksia myönnetään ensisijaisesti haminalaisille kulttuurialan yhdistyksille ja ryhmille sekä taiteen perusopetuksen järjestäjille. Kohdeavustusta myönnetään sellaisten kulttuuritapahtumien ja hankkeiden toteuttamiseen, joihin kuntalaisten osallistumista ei ole rajoitettu.

Kuntataiteilija-apuraha on tarkoitettu työskentelyyn taideprojekteissa kunnan osoittamien kohderyhmien parissa. Hakemuksessa tulee olla liitteenä työsuunnitelma ja ansioluettelo. Kuntataiteilija-apurahaa voivat hakea vain ammattitaiteilijat. Taiteilijan kotikunnan ei tarvitse olla Hamina. Apurahan maksimikesto on 6 kk. Apurahan suuruus on 1500 euroa/kk.

Avustusten jakoperiaatteet ja myöntämiset käsitellään valiokunnissa ja asiasta tiedotetaan myöhemmin.

Lisätietoja:
Ilkka Muurman
040 722 3687
ilkka.muurman@hamina.fi