Työttömien terveydenhuolto

Työttömyyden kohdatessa on tärkeää huolehtia omasta hyvinvoinnista sekä ylläpitää sosiaalisia suhteita. Työttömien terveystarkastuksen tarkoituksena on edistää asiakkaan terveydentilaa, hyvinvointia sekä työ- ja toimintakykyä.

Lisätietoja: Työttömien terveydenhoito