Asemakaava ja määräykset

Asemakaava 

Tervasaaren alueen kaavoitustilanteesta kertoo asemakaavaasemakaavamääräykset ja asemakaavaselostus.