Tervasaaren laitureiden yleissuunnitelma

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy on Haminan kaupungin toimeksiannosta laatinut Tervasaaren alueen laitureiden kunnostusta ja venepaikkojen lisäämistä koskevan yleissuunnitelman. Nykyiset laiturit ovat uusimisen tarpeessa ja ne on tarkoitus korvata uusilla.

Tervasaaren laitureiden kunnostus on osa 30 Miles-hanketta, joka on Itäisen Suomenlahden vesistömatkailun kansainvälinen kehityshanke. Yleissuunnitelmassa on tarkasteltu myös täysin uusien laiturijaksojen toteuttamista venepaikkojen lisäämiseksi. Suunnittelualueen eteläosaan laadittiin luonnosvaihtoehdot uusien laiturijaksojen toteuttamisesta. Esitettyjen luonnosten pohjalta on valittu vaihtoehto tämän toimeksiannon jatkeena laadittavan rakennesuunnitelman lähtökohdaksi.

Suunnitelma-aineisto sisältää seuraavat asiakirjat:

  • Suunnitelmaselostus
  • Suunnitelmakartta
  • Leikkaukset
  • Alustava kustannusarvio, joka on 5,4 M€.

Hanke tullaan toteuttamaan usealle vuodelle jaksotettuna.

Tutustu Tervasaaren laitureiden yleissuunnitelmaan tästä.

 

Vierasvenepaikat
Kaupungilla on vierasvenepaikkoja Rampsinkarissa, Tervasaaressa ja Yrjösenpohjassa.

Rampsinkarin ja Tervasaaren paikkojen vuokra on 20 e/vrk . Yrjösenpohjan paikkojen vuokra on 18 e/vrk.  Maksuihin sisältyy alv. Vierasvenepaikkojen vuokrauksen hoitaa Veneasema Rampsi.

Pin It on Pinterest

Share This