Hamina Tattoo-festivalens huvudprogram och absoluta höjdpunkt är de unika marschshowerna i Hamina Bastion. Det akrobatiska mönstret i världens bästa musikkårers figurativa marscher och deras lysande musicerande tävlar med de internationella uniformernas färgprakt på Bastions evenemangsarena.

Preliminär förteckning över de uppträdande musikkårerna år 2021.

Försvarsmaktens värnpliktsmusikkår

Försvarsmaktens värnpliktsmusikkår och gevärsexercisgrupp representerar den höga kompetensen och prestandan hos vårt värnpliktssystem. Värnpliktsmusikkåren fyllde 30 år under 2020.

 

Gardets musikkår

Den år 1819 grundade Försvarsmaktens värnpliktsmusikkår har stått för musiken vid de statliga ceremonierna under Finlands hela självständighetstid. I dess speciella historia ingår bland annat deltagandet i uruppförandet av nationalsången Vårt land år 1848 och uruppförandet av den första finländska operan, Kung Karls jakt, år 1852.

 

Utländska musikkårer

Den imponerande uppsättningen musikkårer erbjuder uppträdanden från fyra kontinenter och åtta olika länder. Till Fredrikshamn anländer Japans självförsvarsstyrkors nordöstra musikkår, Frankrikes markarmés musikkår från staden Lille, Litauens centrala väpnade styrkors musikkår, Förenta staternas flygvapens musikkår och, för första gången, Irlands försvarsmakts representationsmusikkår. En helt annan ljudvärld representerar Kanadas kungliga ridande polis säckpipeorkester, som iklädda sina röda jackor uppträder med en trupp bestående av 40 musiker och dansare. Namibia, som firade sitt 30-årsjubileum för sin självständighet, bekräftades av de sista internationella gäster som anlände till Fredrikshamn. Namibiska statens representantgrupp anländer som representanter för Namibias kultur- och undervisningsministerium, och föreställningen kommer speciellt att lyfta fram den afrikanska danstraditionen.

Pin It on Pinterest

Share This