Paikka

Kadettikoulunkatu 7, 49400 Hamina

Tapahtuman aloitusaika

Tapahtuman lopetusaika

Tapahtuman järjestäjä

Haminan Kansalaisopisto

Liput

10

Naton perusteet kansainvälisenä organisaationa sen syntyhistoria ja kehittyminen

Kangasmäki on työskennellyt 12 vuotta ulkomailla 35 vuotta kestäneestä upseerin urastaan. Näistä vuosista kaikkiaan 10 vuotta Natoon liittyvissä tehtävissä esikunnista kriisinhallintaoperaatioihin. Lisäksi hän on Suomessa ollessaan ollut tehtävissä, joissa Nato on keskeisesti ollut mukana viiden vuoden ajan.

 

Reserviupseerikoulun johtajan tehtävistä eläkkeelle jäätyään vuoden 2012 lopussa Kangasmäelle avautui yli kolmen vuoden työ NATO Defense Collegessa koulutusneuvonantajana ja apulaisosastopäällikkönä Roomassa Italiassa. Suomen Nato-edustustossa Brysselissä hän työskenteli apulaissotilasedustajana kolme vuotta 2008-2010. Sielläkin keskeinen vastuualue oli käynnissä olevien Nato-johtoisten kriisinhallintaoperaatioiden suunnittelu – korkeimmalla tasolla – sotilaskomitean työryhmissä. Tehtävänä oli Suomen kantojen esille tuominen ja tehdyistä ratkaisuista raportointi Suomeen.