Ympärivuorokautinen palveluasuminen

Hoiva-asumisen tarpeen arviointi perustuu palvelutarpeen arviointiin. Palvelutarpeen arvioimisessa on kysymys siitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset ja hakija määrittelevät millaista palvelutarvetta hakijalla on ja miten tarpeeseen voidaan vastata. Ensin kartoitetaan kotihoidon nmahdollisuudet vastata todettuun palvelutarpeeseen.

Palvelun vastuutaho:

Haminan kaupunki

Tuottaja:

Haminan kaupunki