Vammaisten palveluohjaus

Hakemuksen saapumisen jälkeen aloitetaan palvelutarpeen arviointi, jolloin kaupungin vammaispalvelut on yhteydessä asiakkaaseen. Arvioinnin perusteella laaditaan henkilökohtainen palvelusuunnitelma. Arviointi edellyttää yleensä tapaamista, useimmiten kotikäyntiä. Tapaamiseen voidaan pyytää muita toimijoita ja asiantuntijoita. Joissakin tilanteissa voidaan ryhtyä palvelutarpeen arviointiin yhteydenoton perusteella ilman hakemusta.

Palvelun vastuutaho:

Haminan kaupunki

Tuottaja:

Haminan kaupunki