Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuki on harkinnanvarainen palvelu, mitä kunta järjestää tähän tarkoitukseen varattujen määrärahojen puitteissa. Hoitopalkkio määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella.

Palvelun vastuutaho:

Haminan kaupunki

Tuottaja:

Haminan kaupunki