Maa-ainesten ottolupa

Lupaa haetaan kirjallisesti erillisellä hakemuslomakkeella, joka toimitetaan Haminan ympäristönsuojeluun. Hakemuksen liitteenä tulee olla ottamissuunnitelma.

Palvelun vastuutaho:

Haminan kaupunki

Tuottaja:

Haminan kaupunki