Koulukuljetus

Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, kun koulumatka on pidempi kuin viisi kilometriä tai jos matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaaralliseksi, liian vaikeaksi tai rasittavaksi. Oppilaalle järjestettävä päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää yhteensä enintään 2 ½ tuntia. Koulukuljetuksissa käytetään ensisijaisesti olemassa olevaa julkista liikennettä.

Palvelupaikat:

Palvelun vastuutaho:

Haminan kaupunki

Tuottaja:

Haminan kaupunki