Kotihoito

Kotihoidon palveluiden myöntäminen perustuu palveluntarpeen arviointiin. Palvelun tarve arvioidaan viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta ja se pyritään tekemään asiakkaan kotona. Kiireellisissä tapauksissa palvelu arvioidaan välittömästi. Päätös kotihoidon asiakkuudesta ja annettavan palvelun sisällöstä tehdään toimintakyvyn ja palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Asiakkaille laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma. Annettavat palvelut määritellään henkilökohtaisen palvelutarpeen arvioinnin mukaisesti hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Annetut palvelut voivat vaihdella merkittävästi toimintakyvyn muutosten yhteydessä.

Palvelun vastuutaho:

Haminan kaupunki

Tuottaja:

Haminan kaupunki