Katujen ja yleisten alueiden kunnossapito

OtherResponsible:

Liikennevirasto

Palvelun vastuutaho:

Haminan kaupunki

Tuottaja:

Haminan kaupunki