Isyyden selvittämispalvelut

Avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten äidit tai vanhemmat.

Palvelun vastuutaho:

Haminan kaupunki

Tuottaja:

Haminan kaupunki