Ikääntyvien palveluohjaus

Palvelu on yksilöllistä ja pohjautuu toimintakyvyn arviointiin.

Palvelun vastuutaho:

Haminan kaupunki

Tuottaja:

Haminan kaupunki