Lupavaliokunta

Lupavaliokunnan tehtävänä Haminassa on:
– valvoa kaavojen noudattamista,
– huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä
– osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa
– huolehtia kunnassa tarvittavasta rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja  neuvonnasta.

Lupavaliokunnan kokoukset pidetään vuonna 2018:

16.1.
20.2.
27.3.
24.4.
22.5.
19.6.
28.8.
25.9.
30.10.
20.11.
13.12.

Jäsen Varajäsen
Pj. Matti Porkka Arto Ahonen
Vpj. Jaana Suikkanen Teija Karnaattu
Teea Rissanen Satu Lampikari-Olli
Santtu Pärssinen Sakari Saksa
Heikki Posti-Ahokas Jaakko Hämeenniemi
Vesa Kuukka Sami Forsström
Taina Lappalainen Mari Peippo

Miehikkälän ja Virolahden kunnanvaltuustot valitsevat yhtenäisesti sopimalla kolme jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä:

Niemelä Jouni Peltola Tuomo
Malm Sanna  Takala Jaana
Hurtta Tarmo Suomalainen Tuula

Esittelijät:
Ympäristöpäällikkö Tapio Glumoff
Rakennustarkastaja Ari Brusila

Haminan kaupunginhallituksen edustaja:
Harri Kerkelä

Virolahden kunnanhallituksen edustaja:
Uski Leo

Miehikkälän kunnanhallituksen edustaja:
Laapas Asko