Lupavaliokunta

Lupavaliokunnan tehtävänä Haminassa on:
– valvoa kaavojen noudattamista,
– huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä
– osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa
– huolehtia kunnassa tarvittavasta rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja  neuvonnasta.

Lupavaliokunnan kokoukset pidetään vuonna 2019:

15.1., 12.2., 12.3., 16.4., 21.5., 18.6., 27.8., 24.9., 19.11., 3.12.

Jäsen Varajäsen
Pj. Matti Porkka Arto Ahonen
Vpj. Jaana Suikkanen Teija Karnaattu
Satu Lampikari-Olli Anne Kurvi
Santtu Pärssinen Sakari Saksa
Heikki Posti-Ahokas Jaakko Hämeenniemi
Hannu Järvinen Sami Forsström
Taina Lappalainen Juha Kylmälä

Miehikkälän ja Virolahden kunnanvaltuustot valitsevat yhtenäisesti sopimalla kolme jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä:

Niemelä Jouni Peltola Tuomo
Malm Sanna  Takala Jaana
Hurtta Tarmo Suomalainen Tuula

Esittelijät:
Ympäristöpäällikkö Tapio Glumoff
Rakennustarkastaja Ari Brusila

Haminan kaupunginhallituksen edustaja:
Pentti Hämäläinen

Virolahden kunnanhallituksen edustaja:
Uski Leo

Miehikkälän kunnanhallituksen edustaja:
Laapas Asko