Hyvinvointivaliokunta ja Yksilöjaosto

Hyvinvointivaliokunnan tehtävänä on huolehtia kaupungin tehtäväksi säädetyistä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista sekä muista kaupunginvaltuuston sille antamista tehtävistä.

Hyvinvointivaliokunnan toimintasääntö

Hyvinvointivaliokunnan kokoukset pidetään vuonna 2018 seuraavina päivinä:
17.1.
6.2. (yhteiskokous lasten ja nuorten palveluiden valiokunnan kanssa)
15.2.
13.3.
22.3. (ylimääräinen kokous)
11.4. (ylimääräinen kokous)
18.4.
23.5.
7.6. (iltakoulu)
13.6.
22.8. (ylimääräinen kokous)
5.9.
19.9. (ylimääräinen kokous)
3.10.
31.10.
14.11.
19.12.

Jäsen Varajäsen
Pj. Riitta Hytönen Anne Kurvi
Vpj. Ritva Hauhia Jenna Ojala
Jorma Kasari Ville-Veikko Haukka
Tuija Vuoksiala Satu Kankala
Veli-Matti Hartikainen Sanna Vapalahti
Pasi Jokela Heikki Posti-Ahokas
Ari Rinne Tapio Haikka
Riitta Oksman Markku Ruokonen
Sakari Kainulainen Aarni Ahtola

Esittelijä:
Hyvinvointipalvelujohtaja Päivi Mattila

Kaupunginhallituksen edustaja:
Ritva-Leena Pousi

*******************************************************************

Hyvinvointivaliokunnan yksilöjaosto

Hyvinvointivaliokunnan yksilöjaoston tehtävänä on ratkaista:

Hyvinvointivaliokunnan puolesta sosiaalihuollon asiakasta koskevat yksilöpäätökset sekä ne asiat, joissa asiakas on halunnut saattaa viranhaltijan tekemän päätöksen valiokunnan käsiteltäväksi.

Yksilöjaosto kokoontuu tarpeen mukaan.

Jäsen Varajäsen
Pj. Jorma Kasari  Ville-Veikko Haukka
Vpj. Satu Kankala Tuija Vuoksiala
Ritva Hauhia  Jenna Ojala
Sakari Kainulainen  Aarni Ahtola
Markku Ruokonen  Tapio Haikka

Yksilöjaoston esittelijöinä toimivat tulosaluepäälliköt oman toimialueensa asioissa. Useampaa kuin yhtä toimialuetta koskevissa asioissa esittelijänä toimii hyvinvointipalvelualueen johtaja.