Yhdistykset ja järjestöt

Haminassa on erittäin aktiivista yhdistystoimintaa. Yhdistystietoja ylläpitää kukin hallinnonala itsenäisesti.