Potilasasiamies

 

Potilaan asemaa terveydenhuollossa säätelee laki potilaan asemasta ja oikeuksista. Potilasasiamiehen tehtävänä on avustaa potilaan oikeuksiin liittyvissä asioissa, tiedottaa potilaan oikeuksista sekä toimia muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.
Jos olet tyytymätön hoitoon, tulee asia ensisijaisesti pyrkiä selvittämään kyseisen yksikön työntekijöiden tai heidän esimiehensä kanssa. Tarvittaessa potilasasiamies ohjaa ristiriitatilanteiden ratkaisussa. Ellei asianne selviä keskustellen, Teillä on oikeus kirjalliseen valitusmenettelyyn. Potilasasiamies neuvoo ja auttaa tarvittaessa muistutuksen, kantelun tai potilasvahinkoilmoituksen teossa.
Potilaan hoitoon tai kohteluun liittyvä muistutuksen voi tehdä vapaamuotoisesti tai valmiilla tulostettavalla lomakkeella

 

Lisätietoja

Potilasasiamiestehtäviä hoitaa erityissosiaaliohjaaja  Eki Lahti, p. 040 773 2692, e-mail: eki.lahti(a)hamina.fi.

 

Potilasvakuutuskeskus

Sosiaali- ja terveysministeriö

Potilaan oikeudet suomi.fi