Veteraanikuntoutus

Rintamaveteraanien kuntoutukseen on oikeutettu henkilö, jolla on rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus. Sotainvalidien kuntoutus järjestetään sotilasvammalain puitteissa suoraan Valtionkonttorin kautta.

Kuntoutukseen hakeminen

Kuntoutusta voidaan hakea Valtionkonttorin vahvistamalla lomakkeella tai kuntien käytössä olevilla lomakkeilla. Kuntoutusta haetaan vuosittain ja hakuaika on voimassa läpi vuoden. Kuntoutushakemuksen tekee rintamaveteraani tai hänen valtuuttamansa henkilö. Näin myös puolison osalta. Aloitteen kuntoutukseen voi tehdä veteraanin puolesta myös omainen tai sosiaali- ja terveysviranomainen, mikäli veteraani ei itse siihen kykene. Kuntoutushakemukseen on liitettävä lääkärinlausunto joka ei saa olla vuotta vanhempi. Myös aviopuolison hakemukseen on liitettävä lääkärinlausunto. Avokuntoutukseen ohjatulla rintamaveteraanilla tulisi olla mielellään lääkärin antama hoitomääräys, jossa yksilöidään tarvittavat hoito- ja kuntoutustoimenpiteet. Jos näin ei ole tehty, veteraanityöryhmä määrittelee avokuntoutuksen sisällön.

Hakemukset lähetetään osoitteeseen:

Terveyspalvelut

hallinnon sihteeri (Eevariitta Hakkarainen)

Reutsinkatu 1

49400 Hamina

Avokuntoutus

Valtionkonttori painottaa tällä hetkellä päivä- ja avokuntoutuksen ensisijaisuutta rintamaveteraanien kuntoutusmuotona tai myös kotikuntoutusta. Avokuntoutuksen toimintamuotoja ovat päiväkuntoutus, fysioterapian, puheterapian, toimintaterapian ja muut yksilölliset hoitosarjat, jalkahoito, psykososiaalinen ja muu ryhmäkuntoutus.

 

Päiväkuntoutus

Toteutetaan yhteistyössä Kymen Hoito- ja Kuntoutuskeskuksen (HOIKU) kanssa. Päiväkuntoutus tarkoittaa kuntoutusta, jota voidaan antaa tavallisesti enintään 10 päivää. Kuntoutus alkaa kello 9.00 ja päättyy n. kello 15.00/ päivittäin. Päiviä 2-3/ viikko.

 

Kotikuntoutus

Toteutetaan yhteistyössä pääasiassa Kymen Hoito- ja kuntoutuskeskuksen kanssa noudattaen Valtionkonttorin suosittamaa mallia. Kotikuntoutus on mahdollista myös yksityisen palvelun tuottajan kautta. Määrät 10- 30 kertaa riippuen siitä, missä määrin sotaveteraanin vamma tai sairaus haittaa toimintakykyä (lain 2 § 3 momentti).

 

Yksilöllinen avokuntoutus

Palvelun tuottajana voi olla yksityinen palveluntuottaja tai kuntoutuslaitos. Haminassa usein Kymen Hoito- ja Kuntoutuskeskus (HOIKU). Hoitokertoja voi olla 20 – 30, jaettuna kahteen osaan vuodeksi kerrallaan. Määrät riippuvat lääkärin määrittelemästä sotaveteraanin toimintakykyluokasta.

Aviopuolisolla ei ole oikeutta avokuntoutukseen, paitsi vuoden 2016 alusta on oikeus osallistua päiväkuntoutukseen.

Laitoskuntoutus

Laitoskuntoutusta on mahdollista saada 10 päivän jaksoissa. Jakson pituus riippuu lääkärin määrittämästä toimintakykyluokasta. Mitä huonompi toimintakykyluokka on, sitä pidempi laitoskuntoutusjakso on mahdollista myöntää. Valtionkonttorin ohjeen mukaisesti olisi käytettävä lähimpiä soveltuvia laitoksia. Yleisimpiä Haminan käyttämiä laitoksia ovat Kymen Hoito- ja Kuntoutuskeskus (HOIKU), Imatran kylpylä, Haikon kylpylä- ja kuntoutumiskeskus ja Herttuan kuntoutuskeskus Kerimäellä. Kuntoutuslaitosta valittaessa on huomioitava sotaveteraanin toimintakykyluokka.

Veteraanin puoliso on myös oikeutettu kuntoutukseen samanaikaisesti veteraanin kanssa samassa kuntoutuslaitoksessa.

 

Lisätietoja:

Eevariitta Hakkarainen

hallinnon sihteeri/kuntoutustyöryhmän sihteeri

p. 040 5179754