Toimintaterapia

Lasten toimintaterapia

Linnoituksen päiväkoti, Kaarlonkatu 4, 49400 Hamina
Toimintaterapeutti Riitta Hauhia
puh. 040 199 1424
e-mail: etunimi.sukunimi@hamina.fi

Lapset tulevat toimintaterapia-arvioon lääkärin, psykologin, puhe-/fysioterapeutin tai varhaiserityisopettajan lähetteellä. Lasten toimintaterapia-arvioinnissa arvioidaan lapsen valmiuksia ja taitoja, selviytymistä päivittäisistä toiminnoista sekä kuntoutustarvetta. Arviointi- ja terapiajaksot toteutuvat pääsääntöisesti vastaanotolla, mutta myös päiväkoti- ja koulukäynteinä. Lapsen vanhemmat ovat tiiviisti mukana arviointi- ja terapiaprosesseissa. Kaupungin omana toimintana toteutetaan osa yksilöllisestä toimintaterapiasta, osa yksityisillä palveluntuottajilla.

 

Aikuisten toimintaterapia

Haminan sairaala, Reutsinkatu 1, 49400 Hamina
Toimintaterapeutti Ella Komulainen
puh. 040 199 1264
e-mail: etunimi.sukunimi@hamina.fi

Aikuisten toimintaterapia-arviointia ja lyhyitä kuntoutusjaksoja toteutetaan sekä Haminan sairaalan osastoilla, että vastaanotolla (Reutsinkatu 5). Toimintaterapeutti arvioi kuntoutuksen ja jatkokuntoutuksen tarvetta, potilaan toimintakykyä arjen tilanteissa, pienapuvälineiden tarvetta sekä valmistaa tarvittaessa lepolastoja. Toimintaterapiassa etsitään yhdessä asiakkaan kanssa keinoja, joiden turvin asiakas pystyy toimintakyvyn rajoituksista huolimatta huolehtimaan itsestään sekä selviytymään kodinhoitoon, työhön ja vapaa-aikaan liittyvistä tehtävistä. Pääasiassa aikuisten toimintaterapiapalvelut pyritään toteuttamaan kaupungin omana toimintana.