Ryhmätoiminta

Kuntoutusyksikkö järjestää yksilökuntoutuksen lisäksi ryhmämuotoista kuntoutusta. Pääosin ryhmät sisältävät ohjattua kuntosaliharjoittelua sekä toiminnallista harjoittelua. Lisäksi kuntoutusyksikkö järjestää ryhmämuotoista allasharjoittelua leikkauksesta toipuville sekä tuki- ja liikuntaelinsairaille.

Ryhmiin asiakas ohjautuu fysioterapeutin arvion kautta. Ennen ryhmää sekä ryhmän jälkeen asiakkaalle tehdään toimintakykytestaus jolla kartoitetaan harjoittelun hyötyä ja vaikutusta toimintakykyyn. Kuntoutusyksikön ryhmät kokoontuvat 1-2 kertaa viikossa, 30-60 minuuttia/kerta ryhmästä riippuen. Harjoittelujakso kestää yleensä 10 viikkoa.

Ohjatun ryhmämuotoisen kuntoutuksen tavoitteena on motivoida ja kannustaa asiakasta ottamaan harjoittelu osaksi terveellisiä elämäntapoja. Kuntoutusyksikön ryhmistä asiakas saa tarvittavat ohjeet ja keinot omatoimiseen harjoitteluun jatkossa. Neurologiset asiakkaat voivat käydä kuntoutusyksikön ryhmissä enintään 3 vuotta. Toimintakyky ja ryhmäkuntoutuksen tarve arvioidaan aina ennen jokaista ryhmäkuntoutusjaksoa. Allasryhmiin asiakas voi pääsääntöisesti osallistua vain yhden jakson verran jonka jälkeen tavoitteena siirtyä muihin ryhmiin tai omatoimiseen harjoitteluun.

Ryhmämuotoisen kuntoutuksen lisäksi asiakkaan on mahdollista saada ohjaus Haminan liikuntahallin kuntosalilaitteiden käyttöön. Ohjauskäynnin jälkeen asiakas voi käydä liikuntahallilla omatoimisesti kerran viikossa kuntoutusyksikölle varatulla vuorolla liikuntahallin normaalin kuntosalikäynnin hinnalla.