Avovastaanotto

Lähetteen fysioterapian avovastaanotolle voi tehdä mm. terveyskeskus- tai työterveyslääkäri, yksityissektorin lääkäri, erikoissairaanhoidon lääkäri tai neuvolan terveydenhoitaja. Toimintamme kattaa myös erikoissairaanhoidon jatkohoitolähetteet (esim. leikkauksen jälkeinen kuntoutus) sekä kuntoutuslaitosten jatkohoitolähetteet.

Lähete saapuu kuntoutusyksikköön sähköisenä (poislukien työterveyshuollon ja kuntoutuslaitosten lähetteet). Lähete ohjautuu hoitavalle fysioterapeutille joka varaa sinulle ensimmäisen vastaanottoajan. Saat tiedon ajasta kirjeitse tai puhelimitse. Ensimmäinen aika pyritään varaamaan mahdollisimman nopeasti, kuitenkin 3 kuukauden kuluessa lähetteen tekemisestä.

Fysioterapian sisältö sekä käyntimäärät suunnitellaan yksilöllisesti fysioterapeutin tekemän arvioinnin pohjalta. Fysioterapiajakson tavoitteena on antaa sinulle keinot joiden avulla kuntouttaa itseäsi sekä ennaltaehkäistä toimintakyvyn heikkenemistä jatkossa.

Ennen ensimmäiselle vastaanottokäynnille tuloa, tulosta ja täytä esitietolomake.