Kuntoutus vuodeosastoilla

Haminan sairaalan vuodeosastoilla kuntoutus toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä. Fysioterapia, toimintaterapia ja puheterapia voivat olla osa potilaan kuntoutusprosessia.

Fysioterapia osastoilla käynnistyy lääkärin lähetteellä. Aluksi fysioterapeutti haastattelee potilaan ja arvioi potilaan liikkumis- ja toimintakykyä erilaisin testein ja mittarein.

Toimintakyvyn arvion perusteella fysioterapeutti suunnittelee, toteuttaa ja arvioi potilaan kuntoutumista yhdessä moniammatillisen tiimin kanssa. Osastokuntoutuksessa kuntouttava hoitotyö on tärkeässä asemassa.

Fysioterapeutti toimii myös yhteistyössä potilaan omaisten kanssa. Omaisilla on mahdollisuus osallistua läheisensä kuntoutukseen ja saada fysioterapeutilta ohjausta esim. liikkumisen tai siirtymisten avustamisessa.

Ennen potilaan kotiutumista tehdään tarvittaessa arvioiva moniammatillinen kotikäynti jonka tarkoituksena on varmistaa potilaan kotona selviytyminen, arvioida apuvälineiden ja kodin muutostöiden tarve sekä kartoittaa kotiapujen tarve.