Kuntoutuspalvelut

Kuntoutuspalveluihin kuuluvat kaupungin järjestämät palvelut kuten fysioterapia, toimintaterapia, puheterapia, kotikuntoutus ja veteraanikuntoutus. Kuntoutusta toteutetaan mm. vuodeosastoilla, avovastaanottokäynteinä sekä kotikäynteinä.

Tarkempia tietoja kuntoutuksen saamisesta ja kunkin kuntoutuksen osa-alueen sisällöstä löydät valikosta alaotsikoiden alta.

 

Fysioterapian ja aikuisten toimintaterapian vastaanotto sijaitsee osoitteessa Reutsinkatu 3. (Saviniemen hoivakodin alakerta). Samassa osoitteessa on myös sähköisen ajanvarauksen kautta tehty varaus suoravastaanotolle.

Jos sinulla on hoitajan kautta varattuna päivystyksellinen suoravastaanottoaika, silloin vastaanotto tapahtuu terveyskeskuksen tiloissa AB-käytävällä laboratorion toimistoa vastapäätä.