Hoitotakuu

Hoitoonpääsy Haminan terveyskeskuksessa (Hoitotakuu)

Terveydenhuoltolain (1326/2010 § 51-52) mukaan asiakkaan on saatava välittömästi yhteys terveyskeskukseen arkipäivisin terveyskeskuksen virka-aikana joko puhelimitse tai käymällä terveyskeskuksessa. Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettavassa erikoissairaanhoidossa hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut toimintayksikköön.

Terveydenhuollon ammattihenkilön on tehtävä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena (3) arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyden terveyskeskukseen, jollei arviota ole voitu tehdä esimerkiksi puhelimitse ensimmäisen yhteydenoton aikana.

Hoidon tarpeen arvion jälkeen perusteltu hoito tulee järjestää kohtuullisessa ajassa, kuitenkin enintään kolmessa (3) kuukaudessa. Suun terveydenhuollossa hoito tulee järjestää kohtuullisessa ajassa, viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa siitä kun hoidontarve on todettu.

Erikoissairaanhoidossa (psykiatrian poliklinikka)  tulee arvio hoidon tarpeesta tehdä viimeistään kolmen (3) viikon kuluessa lähetteen saapumisesta ja hoito on järjestettävä sekä aloitettava kiireellisyys huomioon ottaen viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu.

 

HOIDON SAATAVUUS HAMINAN TERVEYSKESKUKSESSA, HAMINAN SAIRAALASSA JA PSYKIATRIAN POLIKLINIKALLA

 

Kiireettömän (ei päivystyksellisen) hoidon saanti, tilanne  2.11.2018

Haminan terveysasema

Välitön yhteydensaanti terveyskeskukseen arkipäivisin virka-aikana toteutuu. Terveydenhuollon ammattihenkilön arvio hoidon tarpeesta toteutuu vähintään kolmen arkipäivän kuluttua yhteydenotosta. Ajan sairaanhoitajalle/terveydenhoitajalle saa yleensä samana päivänä. Lääketieteellisesti perustellun hoidon saanti toteutuu enintään 3 kuukaudessa.

 

Suun terveydenhuolto

Välitön yhteydensaanti suun terveydenhuoltoon arkipäivisin, virka-aikana toteutuu. Terveydenhuollon ammattihenkilön suorittama hoidon tarpeen arviointi toteutuu vähintään kolmen päivän kuluttua yhteydenotosta. Kiireellisen potilaan tutkimus ja hoito toteutuu lain edellyttämällä tavalla. Hammaslääkärien ja suuhygienistien ajat menevät n. 3 kuukauden päähän.

 

Psykiatrian poliklinikka

Psykiatrian poliklinikalle hoitoonohjaus tapahtuu lääkärin lähetteellä. Ikäraja on 18 vuotta. Lähete käsitellään 1-7 päivän kuluessa sen saapumisesta ja ensimmäinen vastaanottoaika toteutuu 1-3 viikon kuluessa kiireellisyys huomioon ottaen. Hoitotakuu on toteutunut lain edellyttämässä ajassa eikä jonoja ole ollut.