Yleinen edunvalvonta

Kotkan oikeusaputoimisto, Yleinen edunvalvonta

Kotkan toimipaikka
Käyntiosoite: Vuorikatu 5 C (1. krs), Kotka
Sovitusti vastaanottoa myös Haminassa

Postiosoite:  PL 300, 48101 Kotka
Sähköposti: kymenlaakso.oikapu(a)oikeus.fi
Puhelin: 029 566 0250 / vaihde