Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata hakijan ja hänen perheensä toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuen avulla mahdollistetaan tuen saajan ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimeentulo.
Toimeentulotukeen on oikeutettu henkilö, joka on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentuloa turvaavien muiden etuuksien avulla, muista tuloista tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen ihmisen huolenpidolla tai muulla tavalla.

Kela päättää perustoimeentulotuen myöntämisestä. Tarkemmat ohjeet sekä sähköinen haku ja tulostettavat lomakkeet löytyvät osoitteesta www.kela.fi/toimeentulotuki.
Hakemuslomakkeita on saatavissa Kelan toimipisteistä ja tulostettavissa nettisivuilta.

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki kunnasta

Täydentävä toimeentulotuki kattaa henkilön ja perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat erityismenoiksi kutsuttavat menot. Täydentävän toimeentulotuen myöntämiseen liittyy aina sosiaalityön yksilöllinen harkinta ja sen hakeminen edellyttää perustoimeentulotuen päätöstä.

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemus (tulostettava)
Sähköinen hakemus löytyy Sosiaali- ja perhepalvelut otsikon alta e-Kymin sivulla. Tunnistautuminen Suomi.fi-palvelun (Väestörekisterikeskus) kautta. Palvelimen tietoturvapäivitys tehdään kuukauden 3. tiistai klo 15-17, jolloin yhteys voi hetkellisesti katketa.

Toimeentulotukitiimi
Puhelinaika klo 9-10, os. Satamantie 4 B, 49460 Hamina

Sosiaaliohjaaja Liisa Kailio (A-M), p. 040 535 9879
Sosiaaliohjaaja Irma Kemppi (N-Ö), p. 040 576 5926