Sovittelutoiminta

Mitä?
Sovittelu on maksuton palvelu, jossa asian osapuolille järjestetään mahdollisuus puolueettoman sovittelijan välityksellä kohdata toisensa luottamuksellisesti. Sovitteluun osallistuminen on vapaaehtoista.
Asian käsittely tapahtuu koulutettujen sovittelijoiden avustamassa vapaamuotoisessa keskustelussa. Sovittelijat eivät ratkaise konfliktia, vaan hyvitys on osapuolten välinen sopimusasia.

Miksi?
Osapuolilla on sovittelussa mahdollisuus keskustella niistä asioista, jotka heidän mielestään ovat tärkeitä ja olennaisia.
Osapuolilla on sovittelussa mahdollisuus sopia korvauksista niin kuin he katsovat oikeaksi. Aiheutuneita haittoja voidaan sopia korvattavaksi rahalla, työllä tai muulla tavalla.

Miten?
Sovittelutoimisto ottaa asianosaisen tai viranomaisen tekemän aloitteen perusteella yhteyttä osapuoliin ja tiedustelee sovitteluhalukkuutta.
Vapaaehtoiset sovittelijat järjestävät sovittelutapaamisen osapuolten välillä. Tarvittaessa tapaamisia voidaan järjestää useampia.
Osapuolten välillä syntyneestä sopimuksesta sovittelijat laativat asiakirjan ja varmentavat sen allekirjoituksellaan. Kopio sopimuksesta toimitetaan aloitteen tehneelle viranomaiselle.

Sovittelutoimisto seuraa sopimuksen toteutumista.

Kymenlaakson sovittelutoimisto
Kouvolankatu 34 A 4, 45100 Kouvola
p. 040 710 8890
kaakkois-suomi(a)sovittelu.fi

Johtava sovitteluohjaaja Tuija Eloranta
p. 040 591 1718
tuija.eloranta(a)sovittelu.fi

Sovitteluohjaaja Anssi Luokkala
p. 040 590 2887
anssi.luokkala(a)sovittelu.fi