Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaan edun turvaajana. Sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia, vaan hänen tehtävänsä on antaa neuvoja. Sosiaaliasiamies voi toimia asiakkaan ja työntekijän välimiehenä ongelmatilanteissa. Haminan kaupunki ostaa sosiaaliasiamiespalvelun Kaakkois-Suomen osaamiskeskus Oy Socomilta yhdessä muiden Kymenlaakson kuntien kanssa.

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on
– neuvoa asiakkaita sosiaalihuollon asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
– avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä
– tiedottaa asiakkaan oikeuksista
– toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi

Henkilökohtaista käyntiä varten on syytä varata aika etukäteen. Asiakastapaamiset järjestetään tarvittaessa asiakkaan kotikunnassa.

YHTEYSTIEDOT
Sosiaaliasiamies Sirkku Bilaletdin
Puhelin: 040 728 7313
Puhelinaika: maanantaina klo 12-15, tiistaina, keskiviikkona ja torstaina klo 9-11

Sähköposti: sirkku.bilaletdin(a)socom.fi
Käyntiosoite: Pajatie 69, 48600 Kotka – Asiointi ajanvarauksella
(Toimistotalo Otso, Karhulan teollisuuspuisto)
Postiosoite: Socom Oy/Sosiaaliasiamies, Pajatie 69, 48600 Kotka

Muistutuslomake