Nuorten kesätyöt 2018

Haminan kaupunki palkkaa kesätöihin vuonna 2018 yli 200 nuorta.
Kesätöihin palkataan vuosina 1993–2001 syn¬tyneitä haminalaisia nuoria.
Kesätyöpaikkaa haetaan kaupungin kotisivujen kautta sähköisellä lo-makkeella. Kohdasta Työllisyysyksikkö löytyvät tarkemmat tiedot kesä-työpaikkojen hakemisesta, kuvaukset työtehtävistä, avoinna olevien paikkojen määrät sekä tieto valintamenettelystä.
Kesätyöt ovat pääsääntöisesti kahden-neljän viikon mittaisia jaksoja. Kuukausipalkka on 1098,70 €/kk ja tuntipalkka 6,74 €/tunti.
Hakuaika on 7.2. - 25.2.2018.
Sähköinen hakukaavake löytyy kaupungin kotisivuilta kohdasta Avoimet työpaikat.
Osa kesätyöntekijöistä valitaan arpomalla ja osa haastattelujen perus-teella.
Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnoista sähköpostilla 6.4.2017 men-nessä.
Lisätietoja kesätyöpaikoista antaa työllisyyssihteeri Tiina Niinisaari puh. 040 199 1685 / tiina.niinisaari@hamina.fi ja työllisyyskoordinaat-tori Kristiina Puska puh. 040 199 1584 / kristiina.puska@hamina.fi

Näiden Haminan kaupungin kesätyöpaikkojen lisäksi vuosina 2003-2001 syn-tynyt haminalainen nuori voi hakea kesätöihin haminalaisiin yrityksiin tai yhdis-tyksiin kesätyösetelin tukemana. Kesätyöseteleistä on lisätietoa kaupungin koti-sivuilla kohdassa Työllisyysyksikkö.