Perhetukikeskus ja perhetyö

Sahakosken perhetukikeskus tarjoaa lapsiperheiden avohuollon tukipalveluja sekä lyhyt- ja pitkäaikaista laitoshuoltoa.
Perhetukikeskus sijaitsee Myllykylässä noin yhdeksän kilometrin päässä Haminan keskustasta osoitteessa Sahakoskentie 31, 49630 Vehkajoki.

Perhetukikeskuksen/sosiaalityön esimies Anne-Marie Terämä p. 040 536 0003
anne-marie.terama(a)hamina.fi

Kaisla-osasto p. 0400 180 115
Vehka-osasto p. 0400 750 910
perhetukikeskus(a)hamina.fi

Kaisla-osasto

Lapsen tai nuoren elämäntilanteen kartoitusjaksot
Kaisla-osastolla on neljä asiakaspaikkaa muutamasta kuukaudesta vuoteen kestävälle kartoitusjaksolle. Jakson aikana selvitetään lapsen tai nuoren hoidon, avun ja tuen tarpeet. Jakson tavoitteet sovitaan yhdessä lapsen tai nuoren, hänen vanhempiensa, sosiaalityöntekijän ja omaohjaajan kanssa.

Vanhemmuuden arviointi- ja perhekuntoutusjaksot
Kaisla-osastolla on myös kaksi perheasuntoa vanhemmuuden arviointi- ja perhekuntoutusjaksoja varten. Jakson perustehtävänä on tarjota turvallinen ympäristö ja ammatillinen tuki vanhemmuuden voimavarojen etsimiseen ja vahvistamiseen. Osaston ohjaajat tekevät yhteistyötä lapsen ja perheen läheis- ja ammattilaisverkostojen kanssa.

Perhetyö
Kaisla-osaston seitsemän ohjaajaa tekevät lisäksi perhetyötä asiakasperheiden kodeissa. Perhetyön tavoitteet ovat samanlaiset kuin arviointi- ja kuntoutusjaksollakin.

Vehka-osasto

Lasten ja nuorten koti, Vehka, on kuusipaikkainen ja tarkoitettu pitkäaikaista sijoitusta tarvitseville lapsille ja nuorille. Laitoshuollossa pyritään antamaan lapsille tasapainoinen ja turvallinen perusta kasvulle ja kehitykselle kodinomaisessa ympäristössä. Kasvun tukemisessa luottamuksellisen suhteen rakentamisella lapsen ja ohjaajan välille on suuri merkitys, samoin yhteistyöllä lapsen vanhempien ja lähiverkoston kanssa. Vehkassa työskentelee kuusi ohjaajaa.

Sahakosken käsikirja

Sahakosken käsikirja on syntynyt monivuotisen laatutyön tuloksena. Käsikirja osoittaa, kuinka perhetukikeskuksessa toimitaan, millaisia palveluja tuotetaan sekä sen, mihin henkilökunta ja johto sitoutuvat. Käsikirja varmistaa osaltaan, että kukin perhetukikeskuksessa työskentelevä tietää toiminnan perusperiaatteet ja toimintatavat.
Käsikirja on myös perhetukikeskuksen asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden käytettävissä.

Esitteet:

Sahakosken esite

Kaislan esite

Sahakosken esite in english

Sahakosken esite in russian