Neuvolan perhetyö

Neuvolan ennaltaehkäisevä perhetyö tarjoaa varhaista tukea lapsiperheille. Perhetyön tavoite on perheen omien voimavarojen vahvistuminen arjen haasteissa. Varhainen tuki varmistaa, että perhe saa tukea riittävän ajoissa ja oikea-aikaisesti perheen omassa arkiympäristössä. Perhetyö on perheiden omista tarpeista lähtevää, perheille vapaaehtoista ja maksutonta palvelua.

Haminassa perheohjaaja on jokaisen haminalaisen lapsiperheen käytettävissä. Perhetyöhön voi ohjautua pääsääntöisesti neuvolan kautta. Myös perhe itse tai muu yhteistyötaho, kuten päivähoito tai koulu voi ottaa yhteyttä perheohjaajaan.

Perheohjaaja työskentelee työparina terveydenhoitajan kanssa. Perheohjaaja voi tehdä yhteistyötä mm. päivähoidon, perheneuvolan ja seurakunnan kanssa.

Vanhemmuutta tukevaa ryhmätoimintaa järjestetään vuosittain.

Perheohjaaja toimii myös palveluohjaajana kaikille lapsiperheille ja myös erityistä tukea tarvitsevien lasten perheille.

Perheohjaaja Virpi Timonen, p. 040 199 1312

Perheneuvola

Osoite

Rautatienkatu 8
49400 HAMINA

Puhelinnumerot

Puhelinneuvonta: ma - pe, klo 10 - 11:  +358057493083