Lapsiperheiden kotipalvelu

Ennaltaehkäisevää, varhaisen tuen palvelua.
Kotipalvelua myönnetään toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella. Palvelu on tarkoitettu perheille, joissa on alle 18-v. lapsi.

Kotipalvelu voi olla:

 • lasten hoitoapu, lasten kanssa ulkoilu
 • pieni kodinhoitoapu, ruoan laitto
 • arjen hallinnan vahvistaminen ja tukeminen

Kotipalvelua myönnetään:

 • jos perheessä tilapäinen, äkillinen avuntarve
 • jos huoltaja on väsynyt ja kuormittunut
 • monikkoperheelle
 • raskauteen, synnytyksestä johtuviin, vauvanhoitoon liittyviin vaikeuksiin
 • vanhemman tai sisaruksen sairaala- tai terapiakäyntien vuoksi
 • huoltajan yllättävä sairastuminen tai perheen muu vaikea elämäntilanne (esim. ero)

Kotipalvelua ei myönnetä:

 • pelkkään siivoukseen
 • opiskelun, harrastuksen vuoksi
 • vanhemman työssäkäynnin mahdollistamiseksi
 • kuljetuspalveluna
 • sairaan lapsen hoitoon, jos vanhemmalla oikeus jäädä kotiin hoitamaan lasta
 • henkilökohtaisen avustajan tarpeeseen
Kotipalvelu työntekijä tekee yhteistyötä neuvolan terveydenhoitajan, perheohjaajan ja kouluterveydenhoitajan kanssa.
Kotipalvelumaksut:
 • alle 2 h – 2 h 8,70 €
 • yli 2 h 20,70 €
Maksuvapautusta voi hakea niin halutessaan. Tulorajat ovat samat kuin lasten päivhoitomaksuissa ja perusopetuksen iltapäivätoiminnassa.
Jenni Matula, sijaisena Emmi Järvenpää, lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijä
p. 040 199 1485 arkisin