Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto on kunnan alueella toimivien vammaisjärjestöjen ja virkamiesten välinen yhteistyöelin. Tavoitteena on saada päättäjille tietoja vammaisten elämän kannalta tärkeistä asioista. Vammaisneuvosto antaa lausuntoja mm. ympäristösuunnittelusta, rakennussuunnittelusta ja pyrkii vaikuttamaan sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumiseen erilaisin toimin. Vammaisneuvosto järjestää myös virkistystoimintaa ja koulutusta.

Vammaisneuvosto vuosiksi 2017-2021 (varajäsenet suluissa):

Etelä-Kymen Epilepsiayhdistys ry. / Johanna Kataikko (Tenho Seppänen)

Etelä-Kymen Parkinson -kerho / Päivi Sara-Aho

Haminan Kuulo ry / Markku Ruokonen

Haminan Mielenterveysyhdistys Hami ry. / Roger Grandell (Miika Pulkkinen)

Haminan Seudun ERKAT ry. /Hannu Kaipiainen

Haminan Seudun Reumayhdistys ry. / Merja Hildén (Marja Pentti)

Kaakkois-Kymen Diabetesyhdistys ry. / Niilo Siro

Kymenlaakson AVH-yhdistys ry., Haminan kerho / Esa Vitikainen  (Sinikka Lymy)

Kaupunginhallituksen edustaja Pentti Hämäläinen
Kaupunkikehitysvaliokunnan edustaja Ulla Enamo-Posti
Hyvinvointivaliokunnan edustaja Ritva Hauhia  (Riitta Oksman)
Sihteeri Hannu Liikkanen, sosiaalipalveluiden päällikkö

Toimintasääntö 2017

Vammaisneuvoston kokous 26.2.2018

Kymenlaakson vammaisneuvostojen yhteistapaaminen 15.3.2018

Vanhus- ja vammaisneuvoston yhteiskokous 22.3.2018

Vammaisneuvoston kokous 4.10.2018