Muutostyöt, asuuntoon kuuluvat välineet

Vaikeavammainen henkilö voi hakea vammaispalvelulain perusteella korvausta asunnon muutostöistä ja asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuvista kustannuksista. Vain vamman vuoksi välttämättömät muutostyöt korvataan.
Korvattaviin muutostöihin kuuluvat oviaukkojen leventäminen, kynnysten poistaminen, luiskien rakentaminen, pesutilojen ja WC:n muutostyöt, tukikahvojen ja -kaiteiden asentaminen ja valaistuksen muutostyöt. Korvattavia välineitä ja laitteita voivat olla nostolaitteet, oviautomatiikka ja hälytinjärjestelmät.

Hakemus asunnon muutostyöt

Ohje asunnon muutostyöt

Lausunto asunnon muutostyöt

 

Sähköiseen hakemukseen voi laittaa liitteitä pdf-, jpg- tai jpeg-muodossa. Yhden liitteen enimmäiskoko on 2.0 Mt. Tunnistauminen sähköisissä palveluissa tapahtuu Suomi.fi-palvelun (Väestörekisterikeskus) kautta.

Tästä linkistä sähköiseen palveluun (e-Kymi / Sosiaali- ja perhepalvelut)