Kuljetuspalvelut

Vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluita voivat saada henkilöt, joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jotka eivät voi vammansa tai sairautensa vuoksi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Vammasta aiheutuvan haitan tulee olla pysyvä tai pitkäaikainen, vähintään vuoden kestävä. Vaikeavammaisilla henkilöillä on oikeus saada välttämättömien työhön ja opiskeluun liittyvien matkojen lisäksi 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa asiointi- ja virkistymismatkoja varten.

 

Hakemus vaikeavammaisten kuljetuspalvelu

Ohje vaikeavammaisten kuljetuspalveluhakemus

 

Sähköiseen hakemukseen voi laittaa liitteitä pdf-, jpg- tai jpeg-muodossa. Yhden liitteen enimmäiskoko on 2.0 Mt. Tunnistauminen sähköisissä palveluissa tapahtuu Suomi.fi-palvelun (Väestörekisterikeskus) kautta.

Tästä linkistä sähköiseen palveluun (e-Kymi / Sosiaali- ja perhepalvelut)

Sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluita myönnetään lähinnä ikäihmisille ja niitä haetaan kotihoidosta.