Vammaispalvelut

Vammaispalvelujen tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Kunnan on huolehdittava siitä, että vammaisille tarkoitetut palvelut ja tukitoimet järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää.

Vammaispalvelun asioita hoitaa sosiaaliohjaaja Ulla Paronen, p. 0400 780 728.
Osoite: Satamantie 4 B, 49460 Hamina

Paperilomakkeita saa sosiaalityön neuvonnasta; Vammaispalveluhakemus
Sähköisellä hakemuksella voi hakea seuraavia vammaispalveluja:

  • Palveluasuminen/asumispalvelut
  • Sopeutumisvalmennus
  • Sopeutumisvalmennuksen viittomakielen opetukseen liittyvä tulkkitoiminta
  • Vammasta aiheutuvat erityiskustannukset ( esim. vaatetus tai erityisravinto)
  • Asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet
  • Henkilökohtainen apu
  • Päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet, laitteet ja koneet
  • Päivä- ja työtoiminta

Sähköiseen hakemukseen voi laittaa liitteitä pdf-, jpg- tai jpeg-muodossa. Yhden liitteen enimmäiskoko on 2.0 Mt. Tunnistauminen sähköisissä palveluissa tapahtuu Suomi.fi-palvelun (Väestörekisterikeskus) kautta.

Yllä mainittujen palvelujen sähköiseen hakemiseen tästä linkistä (e-Kymi/ Sosiaali- ja perhepalvelut)