Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavasta työtoiminnasta annettu laki (189/2001) velvoittaa kunnan sosiaalitoimen ja työvoimaviranomaisten laatimaan aktivointisuunnitelman tai monialaisen työllistymissuunnitelman yhteistyössä pitkään työttömänä olleen työmarkkinatukea tai toimeentulotukea saaneen henkilön kanssa. Toiminnan tarkoituksena on parantaa työttömän henkilön työ- ja toimintakykyä ja edistää paluuta avoimille työmarkkinoille.

Kuntouttavassa työtoiminnassa voi työskennellä kaupungin eri toimipisteissä, valtiolla, yhdistyksissä, säätiöissä, järjestöissä (ei yksityisessä yrityksessä)

  • työtehtävät ovat asiakkaiden yksilöllisten tavoitteiden mukaisia
  • työtoimintaa voi olla 1-4 päivää viikossa 4-8 tuntia kerrallaan
  • työjaksot sovitaan ajalle 3-12 kk, riippuen työtoimintapaikasta ja työnluonteesta
  • tulona on työtoiminnan aikana työmarkkinatuki/työttömyyspäiväraha + kulukorvaus
    9 €/läsnäolopäivä, lisäksi matkakorvaus halvimman kulkuneuvon mukaan mikäli työmatkan pituus on yli 5 km/suunta

Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään Haminan Väylän ja Haminan te-toimiston asiakkaille ja pohjautuu aina edellä mainittuun yhdessä tehtyyn aktivointisuunnitelmaan tai monialaiseen työllistymissuunnitelmaan. Kuntouttavan työtoiminnan tulee olla tavoitteellista ja asiakkaalle yksilöllisesti sopivaa.

Mikäli kiinnostuit kuntouttavasta työtoiminnasta ja olet työttömänä työnhakijana, niin ole yhteydessä omaan te-hallinnon asiantuntijaasi tai sosiaaliohjaajiin / sosiaalityöntekijään.
Haminan Väylän osoite on Pikkuympyräkatu 3 B 2. krs, 49400 Hamina.

Sosiaaliohjaajat

  • Piret Byckling, p. 040 173 3166
  • Minna Halonen, p. 0400 786 813
  • Merja Turkia, p. 040 199 1418

Sosiaalityöntekijä

  • Päivi Tiitta, p. 040 847 1806