Työikäisten sosiaalipalvelut

Työikäisten sosiaalipalveluilla edistetään asiakkaiden toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta. Palveluihin kuuluu mm. sosiaalityötä
ja -ohjausta, sosiaalista kuntoutusta, asumispalveluita, kuntouttavaa työtoimintaa.

Aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijät, os. Satamantie 4 B, 49460 Hamina:
Marja Kontkanen (A-M), p. 040 535 9154
Virve Kangas (N-Ö), p. 040 836 2348
– puhelinaika klo 9-10

Kuntouttavan työtoiminnan / Haminan Väylän henkilöstö, os. Pikkuympyräkatu 3 B, 49400 Hamina:
Sosiaalityöntekijä Päivi Tiitta, p. 040 847 1806
Sosiaaliohjaaja Minna Halonen, p. 0400 786 813
Sosiaaliohjaaja Piret Byckling, p. 040 173 3166
Sosiaaliohjaaja Merja Turkia, p. 040 199 1418
Toimistosihteeri Päivi Puhakka, p. 040 199 1349