Omaishoito

Omaishoidon tuen tavoitteena on edistää hoidettavan vanhuksen, vammaisen tai pitkäaikaissairaan edun mukaisen omaishoidon toteuttamista. Tarkoituksena on turvata riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä hoidon jatkuvuus.

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle annettavista palveluista sekä hoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja hoitotyötä tukevista palveluista.

Omaishoidon tuen myöntämisen lähtökohtana on, että henkilö tarvitsee hoitoa tai muuta huolenpitoa, jotta hän voisi selviytyä omassa kodissaan. Omaishoidon tukea haetaan hoidettavan henkilön kotikunnalta. Hakijana on hoidettava.

Lisätietoja
Palveluohjaaja Tarja Notkola p. 040 199 1470

Omaishoidon tuen seudulliset kriteerit 1.1.2018 alkaen.

Omaishoidon tukihakemus ja ohje

Seurantalomake

Ikäihmisten palveluiden toimisto

Osoite

Pikkuympyräkatu 3
49400 HAMINA

Palveluajat

Maanantai-Perjantai 09:00-15:00