Palveluseteli

Tehostetun palveluasumisen palveluseteli

Kun kotona ei enää suoriudu ja palveluohjaaja on tehnyt päätöksen tehostetun palveluasumisen tarpeesta, asiakkaalla on mahdollisuus ostaa tehostettua palveluasumista yksityiseltä palveluntuottajalta kaupungin myöntämällä palvelusetelillä. Hän voi valita haluamansa palveluntuottajan Haminan kaupungin palvelusetelituottajiksi hyväksytyistä tehostetun palveluasumisen yrittäjistä.

Palveluseteliä voi käyttää vain palvelutarpeen arvioinnissa todettuun hoivan ja hoidon maksuun. Palvelusetelillä ei voida maksaa muita palveluntuottajan tarjoamia palveluita.

Palveluseteli on euromääräinen riippuen asiakkaan nettotuloista. Palveluseteli on tarkoitettu kattamaan hoivasta aiheutuneet kustannukset. Vuokran, ruoan, lääkkeet ja muut tarvittavat palvelut asiakas maksaa itse.

Haku palveluseteliyrittäjäksi Hakemuslomake

Haminan  kaupungin hyvinvointipalveluiden ikäihmisten palveluiden tulosalue  hakee yrityksiä tuottamaan palveluja vanhusasiakkaille, joille kaupunki on myöntänyt palvelusetelin tehostettuun palveluasumiseen.

Lisätietoja
palveluohjaaja Susanne Rantanen p. 040 503 4133

Ikäihmisten palveluiden toimisto

Osoite

Pikkuympyräkatu 3
49400 HAMINA

Palveluajat

Maanantai-Perjantai 09:00-15:00