Summankoti

Summankoti on 10 -paikkainen tehostettua palveluasumista tarjoava hoivayksikkö.
Tarkoituksena on tarjota ikääntyneille laadukas, asukkaan elämänarvoja kunnioittava, turvallinen ja kodikas ympäristö yksilöllisen hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti.
Onnistumisen kokemuksia, lämpöä ja hyväksyntää tiiviissä yhteistyössä asukkaan, omaisten ja ammattitaitoisen henkilökunnan kanssa.

Asukkaalle laaditaan yksilöllinen, hänen tarpeistaan lähtevä hoito- ja palvelusuunnitelma yhdessä asukkaan omaisten ja eri yhteistyötahojen kanssa. Asukas maksaa vuokraa, ylläpitomaksua ja palvelumaksua. Asukas voi saada KELA:n hoitotukea sekä mahdollisesti asumistukea. Jokaiselle asukkaalle nimetään vastuuhoitaja tulovaiheessa.

Hoivakotiin hakeudutaan SAS-toimiston kautta.

Hoivayksikön esimies p. 040 700 0866
Summankoti, toimisto p. 040 761 2261

 

Summankoti

Osoite

Kerrospolku 3
49420 HAMINA