Muuraskoti

Muuraskoti on tehostettua palveluasumista tarjoava hoivakoti ihanan luonnon keskellä Neuvottomassa. Sen tarkoituksena on tarjota ikääntyneille laadukas, asukkaan elämän arvoja kunnioittava, turvallinen ja kodikas ympäristö tiiviissä yhteistyössä asukkaan, omaisten ja sitoutuneen henkilökunnan kanssa. Onnistumisen kokemuksia, lämpöä ja hyväksyntää  ”Sydämen kodissa”!

Asukkaalle laaditaan yksilöllinen, hänen tarpeistaan lähtevä hoito- ja palvelusuunnitelma yhdessä asukkaan omaisten, ja eri yhteistyötahojen kanssa. Asukas maksaa vuokraa, ylläpitomaksua ja palvelumaksua. Asukas voi saada KELA:n hoitotukea sekä mahdollisesti asumistukea. Jokaiselle asukkaalle nimetään vastuuhoitaja tulovaiheessa.

Hoivakotiin hakeudutaan SAS-toimiston kautta.

Hoivayksikön esimies p. 040 700 0866
Muuraskoti toimisto p. 040 199 1347
Muuraskoti siipi 2 p. 040 199 1307

Muuraskoti

Osoite

Muuraskalliontie 12
49490 NEUVOTON

Puhelinnumerot