SAS-toiminta

SAS-toiminnan tavoitteena on sijoittaa asiakas, jonka toimintakyky on merkittävästi alentunut eikä palvelutarpeeseen pystytä enää vastaamaan kotihoidon keinoin, oikea-aikaisesti tarpeen mukaiseen hoitopaikkaan tai asumispalveluun.

Hoiva-asumisen tarve perustuu palvelutarpeen arviointiin. Ennen hoiva-asumisen vireille laittoa kartoitetaan kotihoidon mahdollisuudet vastata palvelutarpeeseen ja mikäli asiakas on sairaala- tai arviointijaksolla, tehdään kotikokeilu.
Palvelutarpeen arvioimisessa on kysymys siitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset ja hakija määrittelevät millaista palvelutarvetta hakijalla on ja miten tarpeeseen voidaan vastata. Hyvällä ja yksilöllisellä arvioinnilla sekä tarkoituksenmukaisilla palveluilla voidaan kotona asumista tukea monin keinoin.

Sosiaalihuoltolain mukaisista hoiva-asumisen paikoista päättää kunnan moniammatillinen SAS-(selvitä, arvioi, sijoita) työryhmä. Työryhmään kuuluu kotihoidon ja hoiva-asumisen edustajien lisäksi lääkäri ja fysioterapeutti. SAS-toiminnan tavoitteena on sijoittaa asiakas, jonka toimintakyky on merkittävästi alentunut eikä palvelutarpeeseen pystytä enää vastaamaan kotihoidon keinoin, oikea-aikaisesti tarpeen mukaiseen hoitopaikkaan tai asumispalveluun.
Päätöstä tehtäessä SAS-työryhmä arvioi, onko asiakkaalla ollut riittävät kotihoidon palvelut ennen hoiva-asumiseen siirtymistä ja käyttävät apuna asiakkaalle tehtyä palvelutarpeen ja toimintakyvyn arviointia.

Tuetun palveluasumisen hakemus ja ohjeet

Hoiva-asumisen hakemus ohjeineen