SAS-toiminta

SAS-toiminnan tavoitteena on sijoittaa asiakas, jonka toimintakyky on merkittävästi alentunut eikä palvelutarpeeseen pystytä enää vastaamaan kotihoidon keinoin, oikea-aikaisesti tarpeen mukaiseen hoitopaikkaan tai asumispalveluun.

SAS-toiminnan tehtävänä on selvittää ja arvioida asiakkaan tilanne sekä sijoittaa hänet oikeaan hoitopaikkaan tai asumisopalveluun. SAS-työryhmään kuuluvat lääkäri, palveluohjaaja ja sosiaalityöntekijä. Työryhmä kokoontuu kahden viikon välein, tarvittaessa useammin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö kartoittaa kotona asuvan tai sairaalassa olevan asiakkaan tilanteen kokonaisvaltaisesti. Tarvittaessa kartoitus tehdään moniammatillisessa työryhmässä. Kun kotona asuminen ei enää ole mahdollista, asiakas tai hänen edustajansa laatii hoiva-asumisen hakemuksen. SAS-toiminta lähtee ajatuksesta, että asiakas saisi elää mahdollisimman pitkään omassa elinympäristössään.

Hoiva-asumisen hakemuksen saavuttua SAS-työryhmä selvittää asiakkaan toimintakyvyn, arvioi palvelutarpeen ja tekee päätöksen. Valintaperusteiden täytyttyä asiakkaalle järjestetään kiireellisyyden mukaan tarpeita vastaava tuetun tai tehostetun palveluasumisen paikka. Toiveita voi esittää, mutta hoitopaikkaa ei voi valita, vaan paikan määrää palvelun tarve ja vapautuvat paikat. Mikäli asiakas ei vastaanota hänelle osoitettua hoitopaikkaa, niin kieltäytyminen kirjataan asiakastietoihin ja SAS-asiakkuus katsotaan päättyneeksi.

Tuetun palveluasumisen hakemus ja ohjeet

Hoiva-asumisen hakemus ohjeineen