Ikäihmisten asuminen

Haminan kaupungin tavoitteena on tukea ikääntyneiden asumista turvallisesti kodeissaan mahdollisimman pitkään.

Palveluasuminen on hoidon jatkumo, kun kotiin annettavat palvelut eivät riitä. Palveluasumiseen voi hakeutua myös erilaisistä syistä, jotka heikentyneen toimintakyvyn lisäksi vaikuttavat kotona selvitymiseen. Tavallisimmat syyt ovat puutteelliset olosuhteet kotona, leskeytyminen ja yksinäisyys sekä turvattomuus.

Tuettua palveluasumista tarjotaan Veteraanikodissa, Summakodin palveluasunnoissa, Hildankodissa ja Pyölintiellä. Tuettuun palveluasumiseen haetaan hakemuksella ja asukasvalinnat tekee SAS-ryhmä.

Tehostettua palveluasumista tarjotaan kaupungin omissa yksiköissä ja osastopalveluna sekä palvelusetelillä. Tehostettu palveluasuminen tuottaa  kodinomaista ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa paljon apua tarvitseville asiakkaille, jotka eivät selviydy kotihoidossa.  Hoiva-asumisen toimintatavat ovat alueellisesti yhdessä sovitut ja yhdenmukaiset. Hoiva-asumiseen pääsy edellyttää sosiaalihuoltolakiin perustuvaa palvelutarpeen arviointia ja myönteistä SAS-päätöstä.

Lisätietoja:

Palveluohjaaja Susanne Rantanen p. 040 503 4133

SAS-ryhmä
Tuettu palveluasuminen
Tehostettu palveluasuminen

 

Ikäihmisten palveluiden toimisto

Osoite

Pikkuympyräkatu 3
49400 HAMINA

Palveluajat

Maanantai-Perjantai 09:00-15:00