Kuljetuspalvelut

Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua voivat hakea ikäihmiset, joilla on iän mukanaan tuomia sairauksia ja erityisiä vaikeuksia liikkumisessa. Sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluja haetaan Haminan ikäihmisten palveluihin / kotihoitoon osoitetulla hakemuksella.

Sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluja myönnetään itsenäisesti omassa kodissaan asuvalle haminalaiselle ikäihmiselle omatoimiseen asiointiin Haminan kaupungin alueella. Asioinnilla tarkoitetaan esim. kauppa-, pankki- ja apteekkiasioiden hoitamista, kaupungin keskustaan. Matkoja ei myönnetä kaupungin keskustassa tai keskustan läheisyydessä asuville.

Päätöstä tehdessä huomioidaan hakijan yksilöllinen, elämäntilanteeseen liittyvä kuljetus-palvelun tarve ja hakijan bruttotulot (bruttotuloraja 1.100 euroa/kk). Kuljetuspalvelu hoidetaan ensisijaisesti julkisen liikenteen kautta palvelulinjoilla tai kotinoutona. Kuljetuspalvelua myönnetään enintään 8 yhdensuuntaiseen matkaan. Omavastuuosuus on linja-autoliikenteen mukainen taksa. Kuljetuspalvelumatkoja voidaan myös erityisestä syystä myöntää taksimatkoina.

Hakijalle tehdään tarvittaessa henkilökohtainen haastattelu tai kotikäynti. Tietoa vanhuksen kuljetuspalvelun tarpeesta voidaan myös tiedustella kotihoidon hoitohenkilökunnalta.
Palveluohjaaja Taija Rämä, p. 0400 801 831

Ikäihmisten palveluiden toimisto

Osoite

Pikkuympyräkatu 3
49400 HAMINA

Palveluajat

Maanantai-Perjantai 09:00-15:00